tisdag 9 april 2019

Gruset ett dilemma

Grus, bra på isiga cykelvägar. Men är en stor olycks- och punkterings risk på våren. Sopningen dröjer ofta alltför länge.
Läs mer i tidningen HD.